Werkwijze & aanvragen

Het Ondernemersfonds wordt gevormd door de extra bijdrage van € 30,- per € 100.000,- WOZ-waarde, die wordt geïnd via de onroerende zaak belasting op niet-woningen. In principe kan iedereen die meebetaalt ook een beroep doen op het fonds. Voorwaarde is wel dat u verenigd bent (bijvoorbeeld in het parkmanagement via Stichting Bedrijventerreinen Helmond, het Centrum Management of Wijkmanagement  Helmond en dat de aanvraag collectief geschiedt. Dit betekent dus dat een individuele ondernemer geen aanvraag kan indienen. Alleen de bij de Stichting Ondernemersfonds Helmond bekende trekkingsgerechtigden kunnen een voorstel indienen.

Met de invoering van het Ondernemersfonds is het ‘free riden’ – het mee-profiteren van collectieve activiteiten zonder er zelf aan meebetaald te hebben – niet meer mogelijk. U kunt door middel van het fonds collectieve investeringen doen, die tevens de lokale economie versterken. Een ander nadrukkelijk doel van het Ondernemersfonds is het bevorderen van cross overs: samenwerkingsvormen tussen de diverse trekkingsgerechtigden. Zo kunnen we samen zorgen voor Helmond-brede, dynamische verbindingen!

U kunt gebruikmaken van onderstaand aanvraagformulier. De invulvelden met een * zijn verplicht.

Uw begroting kunt u separaat sturen naar info@ondernemersfondshelmond.nl.

Aanvraagformulier

Vereniging/trekkingsgerechtigde*:
Binnen welk trekkingsgebied valt uw aanvraag?:
Hoe bent u georganiseerd?*:
Contactpersoon/aanvrager*:
Adres aanvrager*:
Telefoon aanvrager*:
E-mail aanvrager*:
Geef een korte beschrijving van het initiatief waarvoor u een financiering vanuit het Ondernemersfonds aanvraagt*:
Wanneer vindt dit initiatief plaats?:
Wat zijn de verwachte kosten voor dit initiatief?:
Wat is het bedrag dat u van het Ondernemersfonds vraagt?*:
Heeft u al ergens anders een subsidieaanvraag ingediend voor hetzelfde initiatief? En zo ja, waar?:
Heeft u nog vragen en/of overige opmerkingen:
Ik ga akkoord met de privacy policy*: Ja 
Alle velden dienen te worden ingevuld  
Het insturen van dit aanvraagformulier betekent niet automatisch dat uw aanvraag wordt gehonoreerd. Wij nemen op korte termijn contact met u op.  
 

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring