Wat is het ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds Helmond wil een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling en het organiserend vermogen van publieke en private ondernemers in Helmond.

Het Ondernemersfonds is bedoeld om de behartiging van de collectieve belangen van ondernemers en de aandachtsgebieden (cultuur, zorg, onderwijs et cetera) in de gemeente Helmond te financieren. Het gaat dan om belangen als: promotie; parkmanagement; beveiliging; relaties met onderwijs, etc. Die activiteiten lijden sterk onder het gegeven dat slechts een deel van de ondernemers vrijwillig participeert en meebetaalt. Door de krachten te bundelen, ontstaat een gunstiger ondernemingsklimaat en wordt free-riding tegengegaan. Free-riding betekent dat een deel van de ondernemers wèl profiteert van de activiteiten van een ondernemersvereniging, terwijl ze niet lid zijn of een financiële bijdrage leveren.

Het Ondernemersfonds Helmond maakt collectieve investeringen voor ondernemersactiviteiten en projecten mogelijk. Het wordt gevormd door een opslag op het OZB tarief voor niet-woningen. Alle ondernemers dragen dus bij aan het fonds. In dit geval zijn ondernemers niet alleen vertegenwoordigers uit het MKB en grootbedrijf, maar ook bijvoorbeeld cultuurinstellingen, kennisinstellingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en agrarische bedrijven.

De financiële middelen mogen door de trekkingsgerechtigden zelf besteed worden, mits dit in georganiseerd verband gebeurt.

De verwachte toename van de organisatiegraad van ondernemers is een bijkomend voordeel van het Ondernemersfonds. Investeringen kunnen uiteenlopen van feestverlichting voor centrumondernemers, wijk-/winkelondernemers, parkmanagementfaciliteiten voor ondernemers op bedrijventerreinen tot bijvoorbeeld stadspromotie, cultuurprojecten, zorgprojecten en onderwijsprojecten, en cross overs tussen de trekkingsgerechtigden.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring