De doelstelling

Doelstelling van de Stichting Ondernemersfonds Helmond is directe belangenbehartiging middels de kostendekking voor de drie koepelorganisaties: Parkmanagement, Centrummanagement en Wijkmanagement. Daarnaast stelt het Ondernemersfonds het bedrijfsleven in de gelegenheid tot het aangaan van dynamische verbindingen door het realiseren van nieuwe contacten en gezamenlijke projecten binnen en tussen haar trekkingsgebieden, die bijdragen aan samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheden en de verzorgende sectoren (cross-overs). Dit alles met het doel te komen tot een optimaal voorzieningenniveau en toekomstbestendige aantrekkingskracht van stad en bedrijfsleven.

Meer dan de helft van het besteedbaar bedrag wordt aan de werkorganisaties uitbetaald. Het restant bedrag is bestemd voor cross-overs, te beoordelen door de trekkingsgebieden en in samenspraak met andere trekkingsgerechtigden.

  • We zorgen ervoor dat de programma’s van de bestaande verenigingen ‐ zoals centrummanagement, parkmanagement en wijk/winkelmanagement ‐ op structurele basis worden gerealiseerd en worden aangevuld.
  • We stimuleren cross‐overs tussen verschillende sectoren: zoals gezond werken op bedrijventerreinen, cultuur en winkelen in de binnenstad, wijkmanagement en samenwerking met het onderwijs, etc.
  • We stimuleren bedrijven die niet zijn aangesloten bij een vereniging om dat wel te doen en met plannen te komen. Het is daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het fonds een nieuwe bestuurslaag vormt maar juist aansluit bij huidige visies, zoals ‘De kracht van Helmond’. Het Ondernemersfonds Helmond financiert de omgevingsambities die ondernemers ‐ private en publieke ‐ gezamenlijk formuleren. Het verschaft de ondernemers een financiële positie, maar vult die niet voor hen in. De vlag moet steeds door de trekkingsgerechtigde verenigingen geplant worden, niet door het fonds. Bij zo’n rol hoort een bescheiden en servicegerichte opstelling. Het fonds gaat niet op de stoel van de ondernemers zitten, neemt geen politieke standpunten in en is terughoudend met het voeren van een eigen communicatiestrategie.

De Stichting Ondernemersfonds Helmond:

  • zorgt voor afspraken met de gemeente.
  • beheert trekkingsrechten.
  • neemt geen inhoudelijke beslissingen over bestedingen uit het fonds (daar gaan de trekkingsgerechtigde verenigingen zelf over).
  • zorgt voor een jaarrekening, btw‐afhandeling, etc.
  • neemt daarmee geen plek in onder de bestaande verenigingen als het gaat om belangenbehartiging of activiteiten, maar is alleen een organisatorisch construct om het zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Het Ondernemersfonds is gerealiseerd na een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek en een unanieme stemronde in de Gemeenteraad van Helmond. 

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring