Voor wie is het fonds

In principe voor alle instanties die actief zijn in Helmond op de gebieden:

  • Zakelijk
  • Zorg
  • Cultuur
  • Onderwijs
  • Agrarisch/Buitengebied
  • Sport

Het fonds is van en voor bovengenoemde aandachtsgebieden/trekkingsgerechtigden in Helmond. Dat betekent onder meer dat het geld dat via de belastingkas door alle bezitters/beheerders van niet-woningen wordt opgebracht, ook weer ten goede komt van die trekkingsgerechtigden. Maar dit moet wel in georganiseerd verband gebeuren. Een flink deel van de gemeente is al georganiseerd, bijvoorbeeld in Stichting Centrum Management, Federatie van Organisaties in de Detailhandel, het Ambacht en de Dienstverlening Helmond en Stichting Bedrijventerreinen Helmond.

De trekkingsgerechtigden krijgen het geld dat is opgebracht in hun werkgebied niet contant in handen. Dat zou immers vergruizing betekenen van het fonds over een hele serie subfondsjes, terwijl we met het fonds juist een Helmond-brede aanpak voorstaan. Het geld blijft in een centrale kas. Maar de trekkingsgerechtigden hebben wel ‘trekkingsrechten’, naar rato van hun bijdrage aan de belastingkas. Zij kunnen plannen maken en aanvragen indienen ter hoogte van hun trekkingsrecht.

De stichting zelf heeft een bestuur, met statutair geregelde taken en samenstelling. Het bestuur communiceert via de werkorganisaties met de aanvragers.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring