Organisatie

De Stichting Ondernemersfonds Helmond beheert het fonds en heeft zich te houden aan de algemene normen voor gesubsidieerde instellingen die met publiek geld werken, zoals het overleggen van jaarstukken aan de gemeente en het blijven binnen de grenzen van de wet. Inrichting, inhoud en besteding van het fonds wordt door de meebetalende organisaties bepaald. Het onbezoldigde bestuur van deze stichting is tweeledig: een slank dagelijks bestuur bestaande uit de vertegenwoordigers van de drie grootste trekkingsgerechtigden Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Stichting Centrum Management en Wijkmanagement Helmond en een breed algemeen bestuur, dat wordt gevormd door afgevaardigden uit de trekkingsgebieden. Zij vertegenwoordigen het gebied of de sector. De bestuurssamenstelling is als volgt:

SBH

Wim Kuypers (Stichting Bedrijventerreinen Helmond)

WMH

Ad Klaasen (Wijkmanagement) 

Centrum Management

Patricia Adriaans (Stichting Centrum Management)

Zorg

Peter Martens (zorg): pmartens@elkerliek.nl

Onderwijs

Jan van der Heijden (onderwijs): j.vanderheijden@qliqprimair.nl

Cultuur

Jolijn Brouwers (cultuur): mintcultuur@gmail.com

Sport

Paul Lambrechts (sport): a.lambrechts3@upcmail.nl

ZLTO

Maikel Habraken (Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie): info@debrandevoortsehoeve.nl

SBH

Audrey van den Broek  audrey@broeklogistics.nl

CM Guus van Oorschot guus@vanoorschotmode.nl

 


Het dagelijks werk aan het fonds is in handen van de drie werkorganisaties: het Parkmanagement (SBH), Centrummanagement en Wijkmanagement (WMH). Uw aanspreekpunten zijn:

Parkmanagement – Frits Rutten (SBH) - tel. 06-55154638

Centrummanagement – Linda Haverkamp(CM) - tel. 06-18483555

Wijkmanagement – Hennie de Gooijer (WMH) - tel. 06-22616134

Het secretariaat is in handen van Margo van de Rijt. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar info@ondernemersfondshelmond.nl.

Het jaarverslag 2013 van de Stichting Ondernemersfonds Helmond is vastgesteld op 25 juni 2014 en is hier te downloaden.

Het jaarverslag 2014 van de Stichting Ondernemersfonds Helmond is vastgesteld op 30 juni 2015 en is hier te downloaden.

Het jaarverslag 2015 van de Stichting Ondernemersfonds Helmond is vastgesteld op 21 juni 2017 en is hier te downloaden.

Het jaarverslag 2016 van de Stichting Ondernemersfonds Helmond is vastgesteld op 21 juni 2017 en is hier te downloaden.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring