14-03-2013

Oprichtingsstatuten Stichting Ondernemersfonds Helmond getekend

Oprichtingsstatuten Stichting Ondernemersfonds Helmond getekend
Op vrijdag 8 maart werden de oprichtingsstatuten van de Stichting Ondernemersfonds Helmond getekend door het oprichtingsbestuur, bestaande uit dhr. Wim Kuypers namens het parkmanagement, dhr. Ad Klaasen namens het wijk-winkelmanagement en mevr. Patricia Adriaans namens het centrum management. Zij vertegenwoordigen de drie grootste trekkingsgebieden: de bedrijventerreinen, de wijken en het centrum. Met de ondertekening van de statuten is de officiële oprichting een feit. Uiteindelijk krijgt het fonds een breed bestuur, waarin ook de ZLTO, het onderwijs, de zorg, sport en cultuur vertegenwoordigd zijn.

Het Ondernemersfonds
Het Ondernemersfonds is per 1 januari 2013 Helmond-breed ingevoerd na diverse draagvlakonderzoeken en een unanieme stemronde in de gemeenteraad. Helmond is hiermee de eerste stad in zuidelijk Nederland met een Ondernemersfonds. In steden als Leiden en Utrecht is een dergelijk fonds al jaren een succes gebleken. Het fonds wordt gevormd door de extra bijdrage van €30,- per €100.000,- WOZ-waarde, die wordt geïnd via de onroerende zaak belasting op niet-woningen. Iedereen die meebetaalt, kan ook een beroep doen op het fonds door middel van een gemotiveerd aanvraagverzoek. Dit zal vanaf half april heel eenvoudig gaan via de website www.ondernemersfondshelmond.nl, waaraan op dit moment hard wordt gewerkt en die zal worden gelanceerd op de Bedrijven voor Bedrijven Beurs. Met de invoering van het Ondernemersfonds is het free riden – het meeprofiteren van collectieve acties zonder eraan meebetaald te hebben – een halt toegeroepen. Maar het is ook nadrukkelijk de bedoeling om Helmond-brede cross overs te realiseren tussen de partijen die bijdragen aan het fonds. Zo worden er dynamische verbindingen gecreëerd.

« Vorige pagina

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring