Doelstelling

Doelstelling van de Stichting Ondernemersfonds Helmond is directe belangenbehartiging middels de kostendekking voor de drie koepelorganisaties: Parkmanagement, Centrummanagement en Wijkmanagement. Daarnaast stelt het Ondernemersfonds het bedrijfsleven in de gelegenheid tot het aangaan van dynamische verbindingen door het realiseren van nieuwe contacten en gezamenlijke projecten binnen en tussen haar trekkingsgebieden, die bijdragen aan samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheden en de verzorgende sectoren (cross-overs). Dit alles met het doel te komen tot een optimaal voorzieningenniveau en toekomstbestendige aantrekkingskracht van stad en bedrijfsleven.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring