Criteria

Alleen aanvragen die via deze website ingediend zijn, worden behandeld. Eventuele bijlagen mogen los worden gemaild naar info@ondernemersfondshelmond.nl.

Het Ondernemersfonds wordt gevormd door de extra bijdrage van € 30,- per € 100.000,- WOZ-waarde, die wordt geïnd via de OZB op niet-woningen. In principe kan iedereen die meebetaalt ook een beroep doen op het fonds. Voorwaarde is wel dat u verenigd bent (bijvoorbeeld in het parkmanagement via SBH, het Centrum Management of wijkmanagement via FOH en dat de aanvraag collectief geschiedt. Dit betekent dus dat een individuele ondernemer geen aanvraag kan indienen.

Nadat de aanvraag bij Stichting Ondernemersfonds Helmond is binnengekomen, bekijkt de werkorganisatie of de aanvraag voldoet aan de criteria van vereniging, collectiviteit en trekkingsrecht. Als het een cross-over betreft (Helmond-Breed), dan komt de aanvraag in het Algemeen Bestuur terecht. De vertegenwoordiger van het gebied of de sector waarop de aanvraag betrekking heeft, zal zich in dat geval onthouden van stemming ter voorkoming van (de schijn van) belangenverstrengeling. Het bestuur geeft in principe binnen zes weken uitsluitsel.

Zoek voordat u de aanvraag indient contact met de vertegenwoordiger van uw sector. Deze dient uw aanvraag te ondersteunen. Op de pagina "organisatie" kunt u zien met wie u het beste contact kunt opnemen.

Let op voor u de aanvraag indient:

  • Een individuele ondernemer kan geen aanvraag indienen.
  • Er dient sprake te zijn van co-financiering.
  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend voor het huidige jaar.
  • Er kan nooit sprake zijn van een meerjarige structurele financiering.
  • Helmond-brede cross-overs worden niet voor 100% gehonoreerd.

U dient bij de aanvraag een begroting mee te sturen. Dit kan separaat naar info@ondernemersfondshelmond.nl.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring